Trường St. Thomas cần nhận những hạng mục dưới đây để xét nhập học:

Hoàn Tất Hồ Sơ Nhập Học

Tất cả các học sinh đều phải nộp hồ sơ trực tuyến (https://www.stthomas.edu/application/index.html). Chúng tôi khuyến khích bạn nên xin nhập học trước thời hạn ưu tiên để được ưu tiên xét học bổng và có tiến trình nhập cư kịp thời.

  Thời Hạn Ưu Tiên

Thời Hạn Bình Thường

Những Người Nộp Đơn Trễ*
Hồ Sơ 15 Tháng Một 1 Tháng Bốn 10 Tháng Bảy
Tiền Đặt Cọc 1 Tháng Năm 1 Tháng Năm Ngay Sau Khi Đồng Ý Nhập Học

*Những người nộp đơn chuyển từ trường cao đẳng hoặc đại học khác ở Mỹ với thị thực F-1 có thể được xét nhập học sau thời hạn cuối cùng.

Nộp Học Bạ

Những người nộp đơn cho năm đầu (những ai chưa từng học cao đẳng hoặc đại học) phải nộp tất cả các học bạ, giấy chứng nhận, và bằng cấp ba.

Những người nộp đơn xin chuyển trường phải nộp tất cả các học bạ cao đẳng hoặc đại học ngoài những thứ nêu ở trên.

Chúng tôi chấp nhận bản sao chụp cho hồ sơ. Tuy nhiên, các học sinh đều bắt buộc phải trình các giấy chứng nhận và học bạ chính thức cuối cùng trước khi đăng kí cho các lớp học. Học bạ chính thức:

Bắt buộc phải được gửi trực tiếp bởi các trường hiện giờ và trước kia của học sinh hoặc được trao tận tay trong phong bì niêm phong chính thức

Bặt buộc phải được dịch thuật và chứng thực nếu bản gốc không viết bằng tiếng Anh

Làm ơn cung cấp bản sao cho các bản liệt kê và mô tả lớp học có thể kiếm được

Nộp Bài Văn (Không Bắt Buộc)

Chúng tôi khuyến nghị (nhưng không bắt buộc) bạn viết một bài văn khoảng 250-500 từ về một trong những chủ đề dưới đây. Làm ơn chú ý rằng những bài văn bị phát hiện ăn cắp văn hoặc không phải là nguyên văn của bạn thì hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối.

Bạn hãy bàn luận về một đóng góp có ý nghĩa mà bạn đã tham gia ở trường, nhà thờ (chùa), hoặc các hoạt động cộng đồng

Miêu tả một sự kiện, một người, hoặc một trải nghiệm mang tính giáo dục có sức ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của bạn và tại sao nó lại có sức ảnh hưởng như thế

Thông Tin Về Hộ Chiếu

Làm ơn nộp bản sao hộ chiếu của bạn (trang có hình và thông tin cá nhân của bạn) cũng như bản sao hộ chiếu của người được bạn bảo hộ nếu như họ đi với bạn với thị thực F-2 hoặc J-2.

Quy định của chính phủ Mỹ bắt hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng sau khi bạn đặt chân tới Mỹ lần đầu. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị một cách mạnh mẽ rằng hộ chiếu của bạn nên có hiệu lực trong suốt khoảng thời gian học của bạn ở Mỹ.

Đơn Dành Cho Chủ Nhiệm Khoa (Chuyển Từ Trường Cao Đẳng Hoặc Đại Học Ở Mỹ)

Nếu bạn đang nộp hồ sơ xin chuyển trường từ một cao đẳng hoặc đại học ở Mỹ thì bạn phải nộp tờ đơn dành cho chủ nhiệm khoa đã được điền đầy đủ thông tin. Nếu bạn đang nộp hồ sơ xin chuyển trường từ một cao đẳng hoặc đại học ở ngoài nước Mỹ thì bạn không cần phải hoàn tất tờ đơn này.

Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh

Du học sinh cần phải cung cấp bằng chứng cho trình độ thông thạo tiếng Anh phù hợp với việc học tập ở cấp độ đại học.

Điểm Số ACT/SAT (Không Bắt Buộc)

Du học sinh không bắt buộc phải nộp điểm số ACT hoặc SAT. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn quyết định nộp những điểm số này, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm về những điểm số này trong quá trình xem xét hồ sơ của bạn. Điểm số cần phải được yêu cầu trực tiếp từ College Board (SAT) hoặc ACT. Mã số yêu cầu của trường St. Thomas là 6110 cho SAT và 2102 cho ACT.

Nhập Học Có Điều Kiện

Nhập học có điều kiện được dành cho những người nộp đơn đáp ứng đủ yêu cầu về học thuật nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh.

Chính sách trường St.Thomas yêu cầu du học sinh chứng minh trình độ thông thạo tiếng Anh ở mức độ tối thiểu cho việc học tập ở cấp độ đại học. Tất cả những ngườ nộp đơn đều phải đáp ứng ít nhất Một trong những tiêu chuẩn dưới đây:

 • TOEFL iBT: tổng điểm đạt 80 hoặc cao hơn (Mã số yêu cầu cho trường St. Thomas là 6110)
 • IELTS: tổng điểm đạt 6.5 hoặc cao hơn
 • SAT: điểm số đạt 500 hoặc cao hơn cho phần Evidence Based Reading and Writing
 • ACT: điểm số đạt 21 hoặc cao hơn cho cả 2 phần Tiếng Anh và Đọc.
 • Pearson PTE Academic: điểm số đạt 53 hoặc cao hơn
 • GTEC CBT: điểm số đạt 1200 hoặc cao hơn
 • International Baccalaureate (IB): điểm HL English đạt 4 hoặc cao hơn
 • AP exam: điểm số đạt 4 hoặc cao hơn cho phần văn học tiếng Anh/luận văn
 • ELS Language Center: chứng chỉ hoàn tất cấp độ 112 với điểm trung bình tối thiểu là 2.5. Những người nộp đơn có điểm trung bình từ 2.0 tới 2.49 sẽ phải thông qua cuộc xét duyệt của ủy ban và có thể sẽ phải đưa thêm bằng chứng cho trình độ thông thạo tiếng Anh
 • Chuyển 28 tín chỉ hoặc nhiều hơn từ trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận ở Mỹ, trong đó có các lớp English tương đương lớp English 121 và 206 của trường St. Thomas, với điểm B hoặc cao hơn cho các lớp English và tổng điểm trung bình đạt 2.75 hoặc cao hơn

Các bảng điểm phải được gửi tới trường St. Thomas trực tiếp từ trung tâm thi cử và không dược cũ hơn 2 năm.

Nhập Học Có Điều Kiện

Nhập học có điều kiện được dành cho những người nộp đơn có chứng chỉ học tập đáp ứng với tiêu chuẩn nhập học nhưng chưa đáp ứng điều kiện cần thiết cho trình độ thông thạo tiếng Anh. Những học sinh nhập học có điều kiện phải đáp ứng một trong những tiêu chuẩn nêu ở trên trước khi ghi tên vào học và trước khi có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho I-20 từ trường St. Thomas. Nếu bạn có ý định theo học chương trình ESL ở Mỹ trước khi ghi tên vào học ở trường St. Thomas, bạn nên lấy I-20 từ nhà cung cấp ESL vả mang theo thư mời nhập học có điều kiện của trường St. Thomas với bạn khi bạn đi phỏng vấn cho thị thực học sinh F-1.

Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS (ELS Language Center)

ELS Educational Services, Inc. là nhà cung cấp ELS (English as a second language – tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) mà chúng tôi đề nghị. ELS có hơn 70 địa điểm học tập trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả trung tâm ngay tại đây trong khuôn viên trường St. Thomas. Những học sinh hoàn tất thành công ELS cấp 112 với điểm trung bình 2.5 sẽ đáp ứng tiểu chuẩn của chúng tôi về trình độ thông thạo tiếng Anh và sẽ không cần phải nộp thêm những điểm thi khác như là TOEFL, IELTS, hoặc PTE. Làm ơn bấm chuột vào đây (https://www.els.edu/en/Find-ELS-Language-Centers/US/MN/St-Paul) để biết thêm về Trung Tâm Ngôn Ngữ ELS.

Kiểm Tra Trước Khi Đến

Tất cả các du học sinh bắc buộc phải thi kiểm tra cho các lớp bài luận tiếng Anh trước khi tới trường St. Thomas.

Ngoại lệ cho yêu cầu này la những ai đạt điểm đã xác minh từ 100 trở lên cho TOEFL iBT, đạt điểm từ 7.5 trở lên cho IELTS, hoặc có bằng cử nhân từ một cao đẳng hoặc đại học được công nhận ở Mỹ (không phải bằng trực tuyến)

Trường đại học St. Thomas có quyền yêu cầu kiểm tra thêm cho kĩ năng tiếng Anh của học sinh mới đến.

Chương Trình Pathway Program

Chương trình Pathway Program tại trường đại học St. Thomas cho bạn cơ hội học tiếng Anh trong khi lấy các tín chỉ cho bẳng cử nhân tại trường đại học St. Thomas.
Các lớp học trong chương trình Pathway Program được thiết kế để chuẩn bị cho bạn thành công trong môi trường đại học. Các lớp học tiếng Anh của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện các kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp cùng với những du học sinh khác và lớp học Kết Nối Pathway sẽ cho bạn sự tự tin để hòa nhập với cuộc sống tại St. Thomas.

Trình độ thông thạo tiếng anh cho chương trình Pathway Program:

 • TOEFL iBT: tổng điểm đạt 65 hoặc cao hơn (Mã số yêu cầu cho trường St. Thomas là 6110)
 • IELTS: tổng điểm đạt 5.5 hoặc cao hơn

Chính phủ Mỹ yêu cầu trường đại học St. Thomas kiểm tra giấy tờ tài chính của những học sinh có thị thực F-1 và J-1 để xác minh nếu sự hỗ trợ tài chính của những học sinh này đầy đủ để phát hành I-20 hoặc DS-2019. Du học sinh của trường St. Thomas sẽ phải đưa ra bằng chứng chính thức cho thấy rằng mình có đủ tài chính để lo cho các chi phí (hyperlink here for cost info website) như là học phí và lệ phí, sách vở và dụng cụ học tập, nơi ở, bảo hiểm sức khỏe (bắt buộc bởi luật của bang) và những chi phí cá nhân khác.

Những người nộp hồ sơ bắt buộc phải nộp bằng chứng chính thức cho thầy rằng mình có đủ tài chính để lo cho tất cả các chi phí trong một năm học.

Bảng kê khai ngân hàng/giấy tờ tài chính: bằng chứng chính thức cho tài chính bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chí dưới đây:

 1. Bắt buộc phải mới hơn 3 tháng vào thời điểm nộp hồ sơ
 2. Bắt buộc phải được kí bằng mực bởi viên chức ngân hang
 3. Bắt buộc phải được in trên giấy chính thức có tiêu đề của ngân hàng hoặc được đóng mộc bằng mực bởi ngân hàng với dấu mộc chính thức của ngân hànhg.
 4. Quỹ tài chính bắt buộc phải là tiền mặt và không nhất thiết phải là đô la Mỹ.

Chúng tôi chấp nhận bản sao giấy tờ tài chính nếu như bản sao ấy đáp ứng những tiêu chí nêu ở trên. Bản dịch tiếng Anh bởi công ty dịch thuật chính thức có thể sẽ cần thiết. Nếu là như vậy, làm ơn cung cấp bản dịch tiếng Anh cùng với giấy tờ tài chính mà bạn nộp. Tất cả các giấy tờ tài chính bắt buộc phải được nhận bởi chúng tôi trước khi chúng tôi có thể phát hành giấy tờ di trú của bạn.

Chúng tôi khuyến nghị một cách mạnh mẽ rằng bạn nên có hai bản sao của bảng kê khai ngân hàng chính gốc. một bản sẽ được gửi tới văn phòng tuyển sinh quốc tế và một bản để trình ra trong cuộc phỏng vấn thị thực của bạn. St. Thomas không gửi trả lại những bản sao nguyên gốc của giấy tờ tài chính.

Làm ơn chú ý:

 • Quỹ tài chính không nhất thiết phải đứng dưới tên của học sinh
 • Nguồn tài trợ có thể đến từ quỹ tài chính cá nhân, quỹ tài chính của gia đình hay người bảo trợ học sinh, học bổng, chính phủ hoặc các cơ quan bảo trợ
 • Nếu tài khoản ngân hàng không đứng dưới tên học sinh, xin hãy viết tên học sinh lên phía trên của bảng kê khai ngân hàng để đảm bảo quá trình xử lý nhanh gọn
 • Quỹ tài chính không nhất thiết phải là đô la Mỹ
 • Nguồn tài trợ phải bằng tiền mặt
 • Bất động sản không được tính là nguồn tài trợ được chấp nhận
 • Nếu quỹ hưu trí và các giấy chứng nhận tiền gửi có kì hạn không mãn hạn vào ngày học đầu tiên của học sinh thì giá trị danh nghĩa của những quỹ này sẽ bị giảm giá trị 40% (do tiền phạt và thuế khi rút tiền trước kì hạn)
 • Trường đại học St. Thomas yêu cầu tất cả các học sinh có thị thực F-1 và J-1 phải mua bảo hiểm sức khỏe của trường đại học St. Thomas
 • Những khoảng chi phí này không bao gồm chi phí cho du hành khứ hồi. Vì vậy học sinh nên dự trù chi phí này vào khoảng chi tiêu cá nhân của mình
 • Nếu học sinh có chồng hoặc vợ đi cùng bằng thị thực F-2 thì học sinh ấy phài chứng minh tài chính thêm 6000 đô la Mỹ cho mỗi năm.
 • Nếu học sinh có con đi cùng bằng thị thực F-2 thì học sinh ấy phải chứng minh tài chính thêm 3000 đô la Mỹ cho mỗi năm.

Các công dân của quốc gia Ả Rập Xê Út sẽ làm theo một quy trình khác do những yêu cầu của chính phủ họ.